СТАТТI

Вимоги до ідентифікації та супровідної документації лабораторного обладнання

Ефективність роботи лабораторії, терміни отримання результатів і їх точність багато в чому визначаються дотриманням вимог до управління обладнанням. Розроблено регламентуючі положення і норми, на які має орієнтуватися установа. У них зокрема прописуються вимоги до ідентифікації використовуваних апаратів і документи, що підтверджують якість приладів.

Ідентифікація лабораторного обладнання

Лабораторія в залежності від поставлених завдань, можливостей, рівня підготовки співробітників вибирає відповідний для себе спосіб управління застосовуваним в роботі випробувального устаткування. Але, так чи інакше, воно повинно пройти ідентифікацію, яка складається з ряду правил:
  • Присвоєння приладам ідентифікаційних позначень. Під ідентифікаційними знаками розуміється інформація, яка дозволяє виділити конкретний апарат. Позначення можуть наноситися у вигляді числових номерів, штрих-кодів, графічної або текстової інформації. Співробітники установи повинні знати який із знаків застосовується для ідентифікації того чи іншого виду апаратури;
  • Облік приладів. Згідно з цим правилом якість лабораторних апаратів необхідно постійно контролювати, починаючи від моменту придбання і введення в експлуатацію і закінчуючи утилізацією або передачею в інший підрозділ. У документації вказуються умови використання та зберігання, кількість відпрацьованих годин, поломки і особливості ремонту, дати проведення сервісного обслуговування лабораторного обладнання;
  • Особливості маркування. Ідентифікаційні позначення не повинні погіршувати роботу апаратури, заважати проведенню досліджень і аналізів. Інформація наноситься за допомогою кольорових етикеток і ярликів, в документації повинно бути відображено місце розташування приладу.
Система ідентифікації також враховує терміни атестації та повірки обладнання. Проведення аналогічних дій відноситься і до програмного забезпечення.

Супровідна документація

Устаткування лабораторне повинно мати супровідну документацію, вона включає в себе:
  • Інструкцію, яка пояснює правила установки апаратури, особливості експлуатації, періодичність сервісного обслуговування;
  • Керівництво або паспорт, який підтверджує технічні функції приладу;
  • Плани перевірки і тестування, програми для атестації;
  • Журнали для обліку устаткування, фіксування несправностей і термінів ремонту і обслуговування;
  • Атестати, акти і сертифікати, що видаються після повірки.
На підставі супровідної документації оцінюється якість виконання послуг в лабораторії і проводиться акредитація закладу.
Контроль управління обладнанням і ведення супровідної документації покладається на завідувача лабораторії. У разі грубих помилок накладаються штрафи.
Компанія Інтермедика займається реалізацією сертифікованої апаратури. Співробітники компанії також займаються введенням приладів в експлуатацію і їх ремонтом, після чого видають необхідні для ідентифікації документи.
Лабораторна діагностика