СТАТТI

Роль біохімічних тестів у покращенні охорони здоров'я

Біохімічні тести широко використовуються в медицині для визначення захворювань на метаболічній основі (цукровий діабет, гіпотиреоз) та захворювань з біохімічними змінами наслідків захворювань (ниркова недостатність, порушення всмоктування).

Типи біохімічних реагентів та тестів

Біохімічні аналізатори призначені для визначення змін хімічного складу та обміну речовин в організмі людини в динаміці перебігу патологічного стану, діагностики та їх лікування.

Результати біохімічних аналізів виявляють порушення функції органів і систем, діагностують захворювання, контролюють хід лікування та визначають загальний стан здоров’я.

Найпоширеніші типи біохімічних тестів:

 • Загальний аналіз крові (ЗАК);
 • Біохімічний аналіз крові за допомогою реагентів для біохімічного аналізу крові;
 • Ліпідний профіль;
 • Тест на ферменти печінки;
 • Тест на ниркову функцію;
 • Гормональні тести;
 • Електролітний аналіз;
 • Тест на запальні маркери;
 • Глікемічний профіль.
В біохімічному аналізі застосовують базові набори реагентів:
 1. Набори реагентів для ПЛР (полімеразно-ланцюгова реакція) необхідні для проведення ПЛР-досліджень. Складові набору включають: DNA-полімеразу, праймери, ДНК-матрицю, нуклеотиди (dNTP), буфери, Магній (Mg²⁺), термоциклер, контрольні зразки для моніторингу якості та результатів ПЛР-реакцій та додаткові реагенти (фарби для виділення продуктів ампліфікації, ферменти для додаткових досліджень тощо).
 2. Реагенти для культивування клітин і тканин грають важливу роль у біологічних та медичних дослідженнях, біотехнології та розробці нових лікарських засобів. До основних типів реагентів відносяться: культурні середовища, сироватка, фактори росту, антибіотики і антимікробні речовини, матриці для культивування клітин на поверхні, реагенти для трансфекції, кріпильні речовини.
 3. Електрофорезні та хроматографічні реагенти використовуються у біохімічних та біологічних дослідженнях для аналізу та очищення біомолекул, таких як білки, нуклеїнові кислоти та інші сполуки.

Сфери застосування біохімічних реагентів

Біохімічні аналізатори мають широкий спектр застосування і використовуються в багатьох сферах. Зокрема, у медицині для клінічних аналізів крові, діагностики захворювань, оцінки функції органів, моніторингу лікування та вивчення медичних патологій.

Дослідницькі лабораторії застосовують аналізатори у проведенні експериментів, вивченні біологічних процесів, розробці нових методів аналізу та виборі лікування.

У фармацевтичній промисловості та біотехнологіях дослідження та виробництво лікарських препаратів, генетична інженерія та клонування генів засновані на ситсематичному застосуванні біохімічних реагентів.

Клінічні дослідження нових лікарських препаратів та терапій, токсикологічні та генетичні дослідження, біоаналітика, розробка біологічних продуктів, дослідження хвороб у контрактних дослідницьких організаціях (CROs) проводять з використанням біохімічних аналізаторів.

Біохімічні тести - невід'ємна частина сучасної медицини та медичних досліджень. Розуміння їхнього значення та застосування допомагає зберегти та покращити якість життя пацієнтів.

“Інтермедика” - це компанія, яка надає високоякісні біохімічні реагенти та тести для медичних досліджень. Співпраця з нами гарантує якість та надійність продукції для вашої медичної практики.
Лабораторна діагностика