НТІ Biochem FC-120

Biochem FC-120 - автоматичний біохімічний аналізатор продуктивністю 100 вимірювань на годину.
Biochem FC-120 повністю автоматичний настільний прилад з відкритою реагентною системою, призначений для роботи в експрес-лабораторіях і невеликих медичних установах.

Технічні характеристики
Продуктивність 100 тестів за годину
Методи розрахунку: кінцева точка, метод по двох точках, кінетика
Режим проведення аналізу: Random Access
Пам'ять: Зберігання до 100 000 результатів, необмеженої кількості методик і таблиць контролю якості

Зразки
 Типи аналізованих проб: сироватка, плазма, сеча, спинномозкова рідина
Ємності для зразків: первинні, вторинні, чашечки для зразків
Кількість зразків: 9 і більше
Обсяг зразка: 3-45 мкл, крок 0,5 мкл

Функції: Автоматичне розведення, захист від зіткнення, датчик рівня рідини

Реагенти:
 Кількість реагентів: 26 і менше
Обсяг реагентів: 30-450 мкл, крок 1 мкл

Функції: Детекція рівня рідини, розрахунок витрати реагентів

Реакційна система:
Реакційна карусель: 90 одноразових кювет, 9 стрипів по 10 кювет
Реакційний обсяг: 200-450 мкл
Температура термостатування 37 ° С
Перемішування: незалежний міксер

Оптична система:
 Джерело світла галогенова лампа
Світлофільтри: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 670 нм

Контроль якості та калібрування
 Контроль якості: Контроль проведення реакції з побудовою графіків Леві-Дженінгса за правилами Вестгарда

Калібрування: Фактор, лінійна (одно-, дво-, багато точкова), нелінійна (Logistic-Log 4P, Logistic-Log 5P, Exponential 5P, Polynomial 5P, Parabola, Spline)

Інтерфейс:
 Відображення інформації:  інтерактивний інтерфейс, контекстна допомога
Комп'ютер вбудований
Управління: Сенсорний екран
Функції: Можливість підключення до ЛІС

Енергоспоживання 1000 ВА
Розміри: 64х48х51 см, 45 кг

Тести, що виконуються:
Ферменти: АЛТ, АСТ, Лужна фосфатаза, Кисла фосфатаза, Кретинкіназа, Креатинкіназа МВ, ЛДГ, ГГТ, Амілаза, Ліпаза;
Субстрати: альбумін, Білірубін прямий, Білірубін загальний, Гемоглобін, Глюкоза, Сечовина, Креатинін, Сечова кислота, Загальний білок, Тригліцериди, Холестерин, Холестерин ЛПВЩ, Холестерин ЛПНЩ, Лактат, Мікропротеїн;
Електроліти: Залізо, Кальцій, Магній, Калій, Натрій, Фосфор, Хлор, Цинк, Мідь, ОЖСС;
Іммунотурбідіметрія: С-реактивний білок, Ревматоїдний фактор, Антистрептолізин О, Ліпопротеїн, Бета-2-мікроглобуліну, Ферритин, Імуноглобулін E, Міоглобин, Мікроальбумін, Альфа-фетопротеїн, Глікозильований гемоглобін, Аполіпопротеїни А1, В, СII, CIII, E, IgG, IgA, IgM, Трансферрин.